Termíny kurzů

Pokračování projektu MALUJEME VŠICHNI

 

Kurzy se konají ve Výtvarném ateliéru MALOVÁNÍKRESLENÍ, Balbínova 28, Praha 2 vždy ve středu od 9,30 hodin v těchto termínech:

Lekce 14. 9. a 28. 9. – malba prstovými barvami

Lekce 12. 10., 9. 11. a 23.11.– malba prstovými barvami

Lekce 7. 12. a 21. 12. – akvarel - z důvodu nemoci se kurzy v těchto termínech nekonají

Lekce 18. 1., 1. 2. a 15. 2. – akvarel

Lekce 1. 3. a 15. 3. – sypání obrázků pískem

Lekce 29. 3. a 12. 4. – koláž

Lekce 26. 4. a 10. 5. – koláž

Lekce 24. 5., 7. 6. a 21. 6. – malba prstovými barvami

KURZY JSOU ZDARMA v rámci projektu MALUJEME VŠICHNI.

Kurzy se konají za podpory Ministerstva kultury ČR a Městské části Prahy 3

Do kurzů arteterapie se můžete přihlásit emailem či prostřednictvím našeho formuláře – www.malujemevsichni.eu

Do přihlášky uveďte jméno a příjmení dítěte - věk a kontaktní údaje na zákonného zástupce, který bude dítě do kurzů doprovázet.

Termín 12. 10. 2016, 7. 6. 2017 - plně obsazen (mateřská školka Ječná)
 

 

 

Kontakt

MALUJEME VŠICHNI U Rajské zahrady 6
Praha 3
130 00
+420 601 334 822 (jen SMS) eikms@centrum.cz