O projektu

Art-terapie má velmi významný vliv na správný rozvoj osobnosti dítěte. Nenásilnou formou se dítě učí novým dovednostem, rychle si osvojuje nové znalosti a zkušenosti. Formou hry je dítě vzděláváno. Děti na tuto hru velmi rády přistupují. Je jim dán volný prostor pro tvoření, pro jejich fantazii.

Projekt má tři významné záměry:

  • Art-terapie nejmenších dětí se sluchovým postižením, která napomáhá rozvoji osobnosti.
  • Integrace sluchově postižených dětí do většinové společnosti – společná malba se slyšícími dětmi a následné vystavování obrázků.
  • Bourání komunikačních bariér.

 

 Projekt podpořili - www.eikms.eu/partneri/

Chcete nám pomoci? Je to jednoduché! Podívejte se jak na to

Kontakt

MALUJEME VŠICHNI U Rajské zahrady 6
Praha 3
130 00
+420 601 334 822 (jen SMS) eikms@centrum.cz